Prosessikirjoittaminen

Suurin osa taitavista kirjoittajista kirjoittaa prosessina. Kirjoittamisessa ei pyritä valmiiseen tuotokseen yhdellä kirjoittamiskerralla, vaan luonnostellaan tekstiä vähitellen, annetaan muille luettavaksi ja taas korjataan. Aloittavan kirjoittajan ongelmia ja kirjoittamisen esteitä voidaan yrittää poistaa prosessikirjoittamisen avulla. Voit harjoitella prosessikirjoittamista vaikka opiskelukaverisi kanssa.

Prosessikirjoittamisen vaiheet

 1. Valmistautuminen
 • Valmistaudutaan ja motivoidutaan aiheeseen
 • Kerätään aineistoa
 • Käytetään erilaisia keinoja motivointiin ja tietojen aktivointiin
  • Miellekartan piirtäminen
  • Aiheeseen liittyvien asioiden kirjaaminen listan muotoon
  • Aivoriihen pitäminen pienessä ryhmässä
 1. Luonnostelu
 • Kirjoitetaan ensimmäinen tekstiversio
 • Unohdetaan kielenhuolto ja keskitytään asioiden kirjaamiseen
 • Ohjeena voisi olla esimerkiksi:
"Kirjoita 3-15 minuuttia taukoamatta. Älä lue kirjoittamaasi. Älä korjaa virheitäsi. Koeta saada mahdollisimman paljon ajatuksia paperiin. Jos et keksi uusia ajatuksia, älä lopeta kirjoittamista, vaan kirjoita esimerkiksi 'mitähän minä sitten kirjoittaisin' tai jotakin muuta vastaavaa. Unohda säännöt. Kirjoita vapaasti."
 1. Palaute
 • Työskennellään pienissä ryhmissä
 • Jokainen lukee luonnoksensa ääneen
 • Kuulijat antavat palautetta ja esittävät kysymyksiä kirjoittajalle
 1. Muokkaaminen
 • Pohditaan yksin omaa kirjoitusta palautteen pohjalta
 • Kirjoitetaan uusi versio
 • Mietitään kenelle teksti kirjoitetaan
 • Ala vähitellen keskittyä tekstin rakenteen muokkaamiseen
Kirjoita mieluummin liikaa kuin liian vähän. Älä vieläkään huolehti kielenhuollosta, sillä sen voit tehdä myöhemminkin. Älä yritä kirjoittaa heti valmista tekstiä. Muista pitää tekstin tarkoitus ja sen lukija mielessäsi, kun kirjoitat.

Toimittaminen

 • Uusi versio luetaan ryhmissä ja annetaan opettajalle luettavaksi
 • Opiskelija pyytää palautetta ongelmakohdista
 • Palautteen pohjalta muokkaa kirjoitusta
 1. Oikoluku
 • Kiinnitetään huomio oikeinkirjoitukseen
 • Luetaan teksti tarkasti lause lauseelta
 1. Julkistaminen
 • Kirjoitelma julkistetaan suuremmalle ryhmälle
 1. Arviointi
 • Arvioinnissa tärkeänä kriteerinä on se, miten kirjoittaja on osannut työstää tekstiä paremmaksi ja miten hän on kehittynyt kirjoittajana