Sanojen sommittelua – opi kirjoittamaan

Kirjoittaminen on taito, jota voi oppia ja jossa voi kehittyä aina paremmaksi. Kirjoittajana ei ole koskaan valmis. Kirjoittaminen on myös hyvä keino oppia asioita. Kirjoittaessaan joutuu aktiivisesti työstämään opittavia asioita ja niiden välisiä suhteita. Kirjoittaminen pakottaa ajattelemaan.

Yliopisto-opiskelussa opiskelija kirjoittaa pääasiassa tieteellistä tekstiä. Tenttien esseevastaukset ja erilaiset seminaarityöt vaativat tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Jokaisella tieteenalalla on omat sääntönsä siitä, miten tieteellistä tekstiä kirjoitetaan. Tietyt yleiset periaatteet ja käytännöt ovat kuitenkin kaikille tieteenaloille yhteisiä.

Kirjoittaminen voidaan jakaa toistavaan ja muokkaavaan kirjoittamiseen. Tiedon toistamisella tarkoitetaan esim. kirjassa käsiteltyjen asioiden esittämistä sellaisenaan.

Aloittavan kirjoittajan ongelmia

 • ei suunnittele kirjoittamistaan, vaan aloittaa työn nopeasti
  • suunnittele tarkasti mitä kirjoitat
  • käytä vaikka miellekarttaa suunnittelun apuna
 • kirjoittaa asioita peräkkäin (tiedon toistaminen), ei argumentoi
  • mieti jokin näkökulma mistä lähdet kirjoittamaan
  • muista perustella väitteesi
 • yrittää kirjoittaa kaiken, mitä tietää asiasta
  • pohdi mistä näkökulmasta haluat kirjoittaa ja kirjoita vain siihen liittyvistä asioista
  • suunnittele missä järjestyksessä asioista kerrot
 • ei huomioi kenelle kirjoittaa
  • teksti on varmastikin aina tarkoitettu jollekin yleisölle, joten kohdista kirjoituksesi sille
  • mieti mitä lukija tietää jo ennestään ja mistä hän on kiinnostunut
 • alkuperäisten lähteiden erilaiset tyylit näkyvät liian selvästi kirjoitetussa tekstissä
  • kirjoita omin sanoin haluamasi asia
  • tarkista kirjoittamisen jälkeen lähteestä, onko asian ydin kirjoitettu oikein

Kirjoittamisen esteitä

Liian monen asian tekeminen yhtä aikaa

On hyvä kirjoittaa tekstiä prosessina. Aika harva hyvä kirjoittaja kirjoittaa yhdellä kertaa ns. täydellistä tekstiä. Jos kiinnittää samaan aikaan huomiota moneen asiaan, esimerkiksi sisältöön ja kielioppiin, kirjoittaminen saattaa olla hidasta ja turhauttavaa.

Täydellisyyteen pyrkiminen

Monesti esimerkiksi pro gradua kirjoittaessa opiskelija käyttää lähteenä väitöskirjoja ja muuta materiaalia, jotka ovat kirjoittaneet opiskelijaa paljon kokeneemmat kirjoittajat. Tällöin itselle saattaa tulla vaatimus siitä, että täytyy pyrkiä vähintään yhtä hyvään tulokseen. Kunnianhimo on hyvä asia, mutta sen ei saa antaa hallita työn tekemistä. Täytyy muistaa, että pro gradu- ja seminaaritöiden kirjoittaja on kuitenkin vasta harjoittelemassa kirjoittamista.

Sisäinen kriitikko

Alkaessaan kirjoittamaan kirjoittaja usein ajattelee ”Ei tästä tule mitään”, ”En mä kuitenkaan osaa”. Varsinkin pro gradu -työ tuntuu niin laajalta, että sen aloittaminen on hankalaa. On kuitenkin vain aloitettava. Aluksi teksti onkin keskeneräistä ja saattaa tuntua tyhmältä. Entäs sitten?! Niinhän se on kaikilla.

Lykkääminen ja aikaisemmat kielteiset kokemukset

Kirjoittamisen lykkääminen voi aiheuttaa noidankehän, sillä kun kirjoittamista lykätään, tekstin kirjoittamisaika lyhenee ja silloin viime tinkaan kirjoitettu teksti jää usein keskeneräiseksi. Tällöin saadaan helposti huonoa palautetta kirjoituksesta ja tämä vain lisää kirjoittamisen epämiellyttävyyttä. Eli aloita kirjoittaminen ajoissa ja luetuta sitä muilla, vaikka tekstisi olisi keskeneräinen.

Kirjoittamisen esteiden poistaminen:

 1. Kirjoita mahdollisimman paljon. Muista, että kirjoittaminen on taito, jossa monipuolinen, tavoitteellinen harjoittelu varmasti tuottaa tulosta. Kun kirjoitat paljon, kirjoittaminen helpottuu. Kirjoittamista kannattaa harjoitella jo tenttiin luettaessa, sillä se kehittää sekä kirjoitus- että oppimistaitoja. Kirjoittaminen on erittäin tehokas ymmärtämisen ja oppimisen väline.
 2. Suunnittele mitä kirjoitat ennen kuin alat kirjoittamaan pidempää tekstiä. Suunnittele kirjoituksesi myös tenttikysymyksiin vastatessasi. Suunnittelun apuna voit käyttää esimerkiksi miellekarttaa.
 3. Joskus kirjoittamisen solmuja voi avata kirjoittamalla aiheesta nopeasti vaikka 10 minuuttia. Yritä kirjoittaa ilman estoja ja sisäistä kriitikkoa, takertumatta lauserakenteisiin ja kielioppiin.
 4. Luetuta keskeneräisiä ja valmiita tekstejäsi muilla.
 5. Älä yritä kirjoittaa heti valmista tekstiä, vaan kirjoita prosessina.